twitter

Pembentangan - 6 April 2012


Artikel 8: Klik di sini
Tajuk : TEACHING EFFICACY BELIEFS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS IN USING ENGLISH TO TEACH MATHEMATICS AND SCIENCE
By Kon Yoon How

Kritikan:
     Artikel ini sangat berguna untuk dijadikan sebangai panduan oleh guru Matematik kerana ia melibatkan satu kajian yang telah dilakukan untuk mengetahui sama ada Keberkesanan Pengajaran peribadi (PTE) atau Keberkesanan Pengajaran Am (GTE) dapat mempengaruhi dalam menentukan kepercayaan keberkesanan pengajaran guru. Kajian ini juga menunjukkan bahawa pencapaian akademik peribadi guru dalam bahasa Inggeris semasa di bangku sekolah tidak menyumbang dalam menentukan keberkesanan pengajaran guru-guru di dalam kelas.
     Artikel ini turut mengupas isu mengenai pelaksanaan ETeMS ke dalam sistem pendidikan di Malaysia. Seiring dengan pelaksanaannya, terdapat pelbagai reaksi positif dan negatif yang telah dibangkit oleh pihak guru khususnya. Secara tidak langsung terhadap pertikaian terhadap tahap keberkesanan pengajaran subjek matematik oleh guru apabila mereka menggunakan bahasa Inggeris sebagai medium pengajaran. Terdapat beberapa isu yang ingin diutarakan didalam artikel ini. Pertama, apakah tahap kepercayaan keberkesanan guru-guru dalam menggunakan bahasa Inggeris semasa pengajaran subjek Matematik?. Kedua, adakah Keberkesanan Pengajaran peribadi (PTE) atau Keberkesanan Pengajaran Am (GTE) dapat memberi pengaruh dalam keberkesanan pengajaran guru?. Ketiga, adakah kepercayaan keberkesanan guru Matematik dipengaruhi oleh pencapai mereka dalam ujian MCE atau peperiksaan SPM?
     Pada pendapat saya, kupasan isu-isu ini telah berjaya membuka minda saya bahawa keberkesanan penggunaan bahasa Inggeris dikalangan guru Matematik tidak dipengaruhi oleh pencapai akademik mereka yang terdahulu. Dengan adanya minat dan kemampuan mereka untuk cuba memperbaiki kelemahan mereka berkomunikasi menggunakan bahasa Inggeris, ia berupaya meningkatkan keberkesanan pengajaran mereka di dalam kelas.

0 comments:

Post a Comment