twitter

Pembentangan - 6 April 2012


Peter Gates (2001)  dalam bukunya bertajuk  “Issues in Mathematics Teaching”  mengatakan bahawa, untuk memastikan pemikiran pelajar dicungkil dan aplikasi matematik, sistem penilaian  perlu menyertakan bentuk penilaian yang boleh menilai kebolehan tersebut. Dengan memberikan pelbagai jenis pentaksiran juga mampu untuk memberi peluang kepada belajar supaya lebih seronok dan merasa konfiden dalam matematik dan akan terus belajar dalam suasana yang menyeronokkan dan akan sentiasa berusaha untuk menggunakan pelbagai kemahiran berbanding dengan ketidak seronokan dan kebosanan semasa belajar. Oleh itu Penilaian berasaskan sekolah adalah satu langkah bijak dalam mengurangkan kebergantungan kepada peperiksaan awam.

Perubahan perlu dilakukan  terhadap sistem pentaksiran kerana kurikulum perlu memenuhi permintaan baru yang sentiasa berubah dan berbeza secara signifikan. Sehubungan dengan itu, kebanyakan pentaksiran yang sedia ada tidak dapat mengukur hasil sebenar pelajar mengikut standard yang dikenalpasti. (NCTM, 1989, p. 189; O'Neil, 1992; Porter, 1990). Walaubagaimanapun setiap perubahan pasti mengundang polemik atau isu di kalangan masyarakat oleh itu pemahaman yang jelas tentang sesuatu transformasi amat penting kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dan memerlukan kerjasama dan penglibatan semua dalam menangani isu-isu yang sentiasa berterusan.

0 comments:

Post a Comment